O nama


Kulturni centar Kikinda, kao institucija od posebnog interesa za grad u kreiranju njegove kulturne scene, osnovan je 1985. godine pod nazivom Dom omladine i pionira „Mladost”. Transformisan je u Kulturni centar Kikinda 2009. godine.

 

Kulturni centar Kikinda osnovan je radi:

 • pripreme i realizacije kulturnih, obrazovnih, edukativnih i zabavnih programa,
 • aktivnosti koje nisu sadržane u delatnostima, programima i aktivnostima ustanova posebno za to osnovanih na teritoriji opštine Kikinda,
 • podsticanja i promocije stvaralaštva,
 • podrške u pripremi i realizaciji projekata i aktivnosti iz oblasti delovanja,
 • organizacije manifestacija, koncerata, izložbi, tribina, seminara i slično,
 • usaglašavanja i koordiniranja aktivnosti i kulturnih događaja sa ostalim ustanovama.

Delatnosti Kulturnog centra Kikinda su:

 • umetničko i književno stvaralaštvo,
 • izdavanje knjiga, brošura, časopisa, muzičkih izdanja i drugih publikacija,
 • scenska umetnost,
 • delatnost galerija,
 • alternativno obrazovanje,
 • usluge reklame i propagande.

U prostoru Kulturnog centra Kikinda nalaze se:

 • Kancelarija za mlade,
 • Baletska škola Novi Sad - izdvojeno odeljenje Kikinda,
 • Savetovalište za mlade - Centar za aktivno društvo
 • Klub književnika „Duško Trifunović“,
 • Nemačko udruženje Kikinda,
 • Planinarsko društvo „Kinđa“,
 • Etno-građansko društvo „Suvača“,
 • Udruženje žena opštine Kikinda.