О нама


Културни центар Кикинда, као институција од посебног интереса за град у креирању његове културне сцене, основан је 1985. године под називом Дом омладине и пионира „Младост”. Трансформисан је у Културни центар Кикинда 2009. године.

 

Културни центар Кикинда основан је ради:

 • припреме и реализације културних, образовних, едукативних и забавних програма,
 • активности које нису садржане у делатностима, програмима и активностима установа посебно за то основаних на територији општине Кикинда,
 • подстицања и промоције стваралаштва,
 • подршке у припреми и реализацији пројеката и активности из области деловања,
 • организације манифестација, концерата, изложби, трибина, семинара и слично,
 • усаглашавања и координирања активности и културних догађаја са осталим установама.

Делатности Културног центра Кикинда су:

 • уметничко и књижевно стваралаштво,
 • издавање књига, брошура, часописа, музичких издања и других публикација,
 • сценска уметност,
 • делатност галерија,
 • алтернативно образовање,
 • услуге рекламе и пропаганде.

У простору Културног центра Кикинда налазе се:

 • Канцеларија за младе,
 • Балетска школа Нови Сад - издвојено одељење Кикинда,
 • Саветовалиште за младе - Центар за активно друштво
 • Клуб књижевника „Душко Трифуновић“,
 • Немачко удружење Кикинда,
 • Планинарско друштво „Кинђа“,
 • Етно-грађанско друштво „Сувача“,
 • Удружење жена општине Кикинда.