Галерија :: Дан ЈНА и Прве пролетерске бригаде, 22.12.