Kontakt


Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda
Telefon: +381 230 422 544
Telefon: +381 230 422 544
E-mail: kulturni.centar@kikinda.org.rs

Internet stranica: www.kulutrnicentarkikinda.rs

Radono vreme:

  • ponedeljak - petak od 8h do 22h
  • subota od 8h do 16h
  • vikendom u terminima zakupljenim u komercijalne svrhe

Radno vreme administracije:

  • ponedeljak - petak od 8h do 15h